Poštovani, da li je moguće prekinuti hraniteljstvo i oduzeti dete bez prethodno donetog rešenja za to?

 

 Porodičnim zakonom Republike Srbije (član 121.) definisani su u uslovi pod kojima hraniteljstvo prestaje. Hraniteljstvo prestaje:
1. kada dete navrši 18. godinu života;
2. kada dete stekne potpunu poslovnu sposobnost pre punoletstva;
3. kada dete bude usvojeno;
4. kada umru dete ili hranitelj;
5. raskidom hraniteljstva.

Hraniteljstvo se može produžiti najkasnije do navršene 26. godine života deteta ako se dete redovno školuje.

Do prestanka hraniteljstva može doći i raskidom hraniteljstva (član 122. Porodičnog zakona Republike Srbije) ukoliko o tome odluku donese organ starateljstva na zahtev hranitelja, na zahtev roditelja odnosno staratelja hranjenika ili na njihov sporazumni zahtev. Organ starateljstva dužan je da donese odluku o raskidu hraniteljstva ako utvrdi da je prestala potreba za hraniteljstvom ili da hraniteljstvo više nije u najboljem interesu deteta.

Odlukom upravnog organa može se raskinuti hraniteljstvo, a ne zaključeni ugovor o hraniteljstvu kao obligacioni odnos.

 

 

 Mladi Pro Bono