pocinio sam krivicno delo i z clana 203/1,dobio poziv kod tuzioca koja bi mi bila maksimalna kazna za to delo? u pitanju je kradja. do sada nisam osudjivan niti se vodio bilo kakav postupak protiv mena. molim za hitnost

Poštovani,

Za krivično delo koje ste učinili krivičnim zakonikom predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine. Sud će uzeti u obzir sve okolnosti, uključujući I vašu neosuđivanost. Napominjemo vam da u vašem slučaju postoji zakonska mogućnost za izricanje uslovne osude, naravno ukoliko sud to nađe za shodno nakon što uzme u obzir sve okolnosti slučaja i odredi vam kaznu zatvora u trajanju manjem od dve godine, nako čega bi vam mogao izreći uslovnu osudu sa rokom provere u kome ne smete činiti nova krivična dela.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono