Pitanje: Poštovani, Treba da potpišemo ugovor sa gazdaricom da iznajmljujemo stan, medjutim hteli bismo da taj ugovor proverimo ali pre svega zanima nas da li je uopšte regularno to što je ona delove ugovora menjala hemijskom olovkom, tipa bilo je navedeno da je depozit 0 dinara, ona je izmenila hemijskom da je XXX eura. Da li je normalno što su izmene tako uradjene a ona je na dnu svakog papira istom hemijskom potpisala svoj skraceni potpis (inicijale)? Takodje, od njenih podataka navedeni su ime, prezime, adresa ovog stana i prvi deo jedinstvenog matičnog broja koji je zapravo datum njenog rodjenja ali ne i drugi deo matičnog broja kao ni broj lične karte, pri tome mi stanarke treba da joj uz ugovor priložimo i kopije naših ličnih karata. I još samo jedna stvar, da li pri overi treba da se overe oba primerka ugovora ili samo jedan? Hvala unapred

Poštovana,

 

Treba da znate da je ugovor sporazum dveju strana – u ovom slučaju Vas i stanodavca. Dakle, ugovor nastaje onog trenutka kada se dve ugovorne strane dogovore o bitnim elementima i urede svoje odnose onako kako oni žele. Nemojte pristajati ne to što je stanodavac dopisivao samoinicijativno podatke u ugovor, i to hemijskom olovkom, nego jednostavno popričajte sa njom i dogovorite se lepo o svemu i svim uslovima, Vašim i njenim obavezama, i tako odštampajte ugovor, bez žvrljotina i hemijske olovke. Vi ste ti koji trebaju da pristanu na te uslove, pa Vam savetujemo da precizno uredite svoje odnose. Na primer, da ne biste kasnije imali problema (što nije retkost u ovakvim slučajevima) – utvrdite prcizno namenu depozita i u kojim slučajevima stanodavac može da taj depozit zadrži. Obično je depozit u visini jedne kirije, ali vi možete ugovoriti bilo šta što vama odgovara. I obično taj depozit služi da se izmire rečuni koje stanari nisu platili, odnosno da se nadoknadi eventualna šteta koju su stanari počinili za vreme boravka u stanu, kako bi se stan vratio u prvobitno stanje, u kojem je bio pre nego da stanari počnu da žive tamo. Takodje, precizno utvrdite način i vreme plaćanja kirije, kao i njenu visinu.

Što se tiče potpisivanja ugovora, dovoljno je da stoji potpis i jedne i druge strane na kraju istog, mada ne može da škodi da se stavi potpis i na svakoj strani. 

Ugovor overite u dve primerka, kako biste i Vi i stanodavac imali svoju kopiju.

 

Mladi Pro Bono