Osuđen sam na 2 zatvorske kazne ukupno na 18 mjeseci i data mi je jedinstvena kazna od 15 mjeseci. Sve je to pravomoćno od 2008. ali sam ja odgađao to skoro godinu dana i onda otišao van Srbije, a sud je 2009. u januaru izdao potjernicu. Zanima me kad to zastarjeva i kada ja mogu nazad? Krivicno delo je prevara.

Poštovani,

Prema članu 105 stav 1 tačka 6 Krivičnog zakonika relativna zastarelost izvršenja kazne zatvora preko jedne (a do tri) godine nastupa kada protekne tri godine od dana kada je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna. Međutim, svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima u cilju izvršenja kazne tok zastarelosti se prekida i rok zastarevanja izvršenja kazne počinje teći ispočetka.

Obzirom da je za Vama raspisana poternica, a stav je sudske prakse da je poternica radnja trajnog karaktera i da samim tim novi rok zastarelosti ne počinje da teče od dana njenog raspisivanja, moguća je jedino primena pravila o apsolutnoj zastarelosti. Prema članu 107 stav 6 zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne. Dakle, u Vašem slučaju apsolutna zastarelost nastaje u roku od šest godina od pravnosnažnosti presude.

Izricanjem jedinstvene kazne zatvora, sve pojedinačne kazne zatvora izgubile su svoju samostalnost, a rok zastarelosti izvršenja kazne počinje da teče od dana pravnosnažnosti presude kojom je izrečena jedinstvena kazna zatvora u koju su uračunate ranije izrečene kazne.

Srdačno,

MLADI PRO BONO