Moja baka živi u stanu koji se vodi na nju (u posedstvu ima još jedan plac sa kućom). Ona ima dvoje dece, ćerku i sina. Sin, tj.moj otac je preminuo. Bakin muž, tj. moj deda je takodje preminuo. Pošto su oni preminuli baka, tetka i ja se vodimo kao naslednice..Ja bi htela da se odreknem bilo kakvog nasledja, ali me interesuje kako to da uradim..Da li treba da se obratim nekom advokatu, pa da sa njim zajedno sastavim izjavu i to overim u sudu ili …?

Poštovana,

Nakon smrti ostavioca, potrebno je pokrenuti ostavinski postupak u kojem će se raspraviti zaostavština. Ako je postupak pokrenut, sud će pozvati sve naslednike na ročište na kojem će se zaostavština raspraviti. Naslednik se može odreći nasleđa izjavom pred sudom do okončanja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine (stav 1 član 213 Zakona o nasleđivanju). To možete učiniti prostim usmenim odricanjem na ročištu, koje će se konstatovati u zapisniku. Postoji i mogućnost da sastavite specijalno punomoćje, koje mora biti overeno u sudu i njime ovlastite bilo koje lice da u Vaše ime da nasledničku izjavu.

Smatra se da naslednik koji se odrekao nasleđa nikada nije ni bio naslednik (stav 3 član 213 Zakona o nasleđivanju). Ako se do okončanja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine naslednik ne odrekne nasleđa, smatraće se da se nasleđa primio.

Mladi Pro Bono