Imam sudsku presudu za alimentaciju, od detevo 5 godine, ono sada ima 24 godina, do sada nisam tužila za alimentaciju muža jer živi u Italiji, nisam imala novac za advokata. Da li mogu sada da ga tužim za sve godine unazad za pripadajuću alimentaciju?

Poštovana,

Zakon o obligacionim odnosima u članu 372. za sva povremena potraživanja (a u to spade i potraživanje zakonskog izdržavanja), predviđa rok zastarelosti od tri godine od dospelosti svakog pojedinog davanja. Nažalost ovaj rok se odnosi i na potraživanja utvrđena pravosnažnom sudskom presudom. Nažalost ne možete tražiti prinudnu naplatu potraživanja za proteklih 19 godina s obzirom na to da su sva ta potraživanja zastarela. Međutim ukoliko se Vaša ćerka I dalje školuje ona ima pravo na izdražvanje sve do svoje 26. godine, što znači da bi mogla da tuži svog oca za neisplaćene obroke izdržavanje u protekle tri godine.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono