Suprug i ja (imamo dvoje dece) želimo da izvršimo kupovinu stambene jedinice, to jest zamenu uz doplatu. Trenutno živimo u stanu od 42 m2, čiji je on vlasnik ali stan nije stečen u braku. Želimo da zamenimo stan za 58 m2 uz doplatu, i to bi bila naša prva zajednicka stambena jedinica. Zanima me plaćanje poreza u tom slučaju, kao i da li imamo prava da budemo oslobođeni poreza obzirom da kupujemo prvu stambenu jedinicu a imamo i dvoje dece? Hvala unapred.

Poštovana,

S obzirom na to da je Vaš suprug već vlasnik stana na teritoriji Republike Srbije, on ne bi imao pravo na poresko oslobođenje za kupovinu prvog stana. S obzirom na to da stan nije bračna tekovina, te samim tim vi niste bili vlasnik nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije u period od 1. jula 2006. pa do overe ugovora o prometu nepokretnosti, imali biste pravo na poresko oslobođenje ukoliko biste bili sticalac svojine na tom novom stanu. Prema članu 31a Zakona o porezima na imovinu Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi (u daljem tekstu: stan) fizičkom licu koje kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana), za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu . To znači da biste u, hipotetičkoj situaciji u kojoj ste Vi i Vaš suprug suvlasnici novog stana od 58 m2 , vi bili oslobođeni plaćanja poreza za polovinu stana (tj. Za 29 m2 ) a Vaš suprug bi, s obzirom na to da mu ovo nije prvi stan koji stiče, morao da plati porez na svoju polovinu stana.

 

S poštovanjem,

 

Mladi Pro Bono