Sud je doneo rešenje o povlačenju tužbe,a zapisnikom je utvrđeno da se isto dostavi punomoćniku stranke. Međutim, umesto punomoćniku rešenje je dostavljeno samoj stranci. Da li to pravi razliku u smislu pravosnažnosti rešenja, obzirom da stranka nije izjavila žalbu u zakonski propisanom roku?

Poštovana,

Obaveza je suda da sve odluke dostavlja zastupniku stranke koji je podneo uredno punomoćje. Ukoliko je sud propustio, došlo je do apsolutno bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 374. St 7. tj  stranci nezakonitim postupanjem, a naročito propuštanjem dostavljanja, nije data mogućnost da raspravlja pred sudom. Ovaj član se odnosi i na situaciju kada dostavljanje nije izvršeno pravnog zastupniku, a stranka se pouzdala u to da će zastupnik podneti žalbu na presudu. Na osnovu ove povrede, Vaš advokat može zahtevati ponavljanje postupka po osnovu člana 426. Zakona o parničnom postupku.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono