Poštovani, XXXX godine sam dobio rešenje o upisu prava službenosti prolaza u širini 1,5m celom dužinom parcele, u moju korist. Sada mi komšija sa kojim sam sklopio ugovor o ukidanju imovinske zajednice, preti da će postaviti stubove duž prolaza tako da mi onemogući prolaz. Zanima me da li pomenuti komšija ima pravni osnov da mi preti ugrožavanjem mog prava prolaska? Takođe me zanima da li imam pravo da betoniram taj put, da kopam za potrebe sprovođenja kanalizacione mreže i sl.? Drugim rečima, koja se prava i obaveze stiču upisom prava službenosti prolaza? Unapred Vam se zahvaljujem na odgovoru!

Poštovani,

Službenosti koje se ustanovljavaju sudskom odlukom (nekad odlukom upravnog organa) su nužne službenosti, jer se ustanovljavaju protiv volje vlasnika poslužnog dobra ”kada vlasnik povlasnog dobra u celini ili delimično ne može koristiti to dobro bez odgovarajućeg korišćenja poslužnog dobra”. U Vašem slučaju radi se o pravu nužnog prolaza i Vaš komšija ne sme da onemogućava vršenje Vaše službenosti.

U slučaju da želite da preko njegovog zemljišta provedete vodovodne i kanalizacione cevi, gasovod, električne i telefonske kablove (podzemne i vazdušne) itd. to možete učiniti samo ako je postavljanje ovih vodova na drugom mestu povezano sa nesrazmernim troškovima, uz odobrenje suda. U ovom slučaju radi se o službenosti postavljanja vodova, koja takođe spada u nužne službenosti.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono