Postovani, u parnicnim postupku za povecanje alimentacije sam dobila presudu u svoju korist. S obzirom da druga strana ima pravo zalbe, zanima me da li ce placati visinu alimentacije koja je dodeljena presudom, ili tek kada se zavrsi postupak u visem sudu, posto sam gotovo sigurna da ce uloziti zalbu? Hvala

Poštovana,

da bi presuda mogla da proizvodi dejstvo potrebno je da ona postane pravosnažna. Presuda postaje pravosnažna kada se više ne može pobijati žalbom (čl. 359. st. 1. Zakona o parničnom postupku). To znači da će postati pravosnažna kada protekne rok za žalbu a ni jedna strana u sporu ne izjavi žalbu, kada se obe strane odreknu ili odustanu od žalbe ili kada se okonča postupak po izjavljenoj žalbi odlukom drugostepenog suda. Dakle, alimentacija će početi da Vam se isplaćuje u povećanom iznosu tek nakon što presuda doneta u Vašu korist postane pravosnažna.

Vaš Mladi Pro Bono