Poštovani, juče mi je sudski izvršitelj doneo rešenje kojim se obavezujem da ću platiti dug za račun TT usluga preduzeću Telekom Srbija za period: 06,08,09,11 i 12 2009. godine. U medjuvremenu, dakle od 2009. god. pa do sada nikad nisam dobila opomenu za bilo kakva dugovanja. Stanje duga je X din plus troškovi izvršenja X i još neki troškovi od X din. Mene interesuje kako je moguće da TRI godine postoji dug za koji ja ne znam, a uplatnice ne čuvam toliko dugo pa ne mogu da dokažem da sam platila te račune? Moram li to da platim ili da se žalim na zastarelost potraživanja jer ne znam da li telekomunikacione usluge podležu zakonu o zastarelosti potraživanja. Unapred zahvaljujem!

Poštovana,

Prema tački 3 stavu 1 člana 378 Zakona o obigacionim odnosima, potraživanja pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima, zastarevaju za jednu godinu. Pri tom, zastarevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.

Zastarevanje se prekida podizanjem tužbe i svakom drugom poveričevom radnjom preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja (član 388 Zakona o obligacionim odnosima). Iz Vaših navoda se može zaključiti da je poverilac preduzeo radnju u cilju ostvarenja potraživanja (konkretno predlog za dozvolu izvršenja) tek nakon tri godine od nastanka potraživanja. Iz toga proizlazi da je potraživanje definitivno zastarelo.

Pravni lek u postupku izvršenja i obezbeđenja određenog u izvršnom postupku je prigovor. Prigovor se može izjaviti protiv rešenja suda u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja rešenja (Član 39 Zakona o izvršenju i obezbeđenju). Ovaj rok je veoma strog, iz razloga što protiv pravnosnažnog rešenja u postupku izvršenja i obezbeđenja nisu dozvoljeni revizija ni ponavljanje postupka. Kao jedan od razloga za podnošenje prigovora, predviđen Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, navodi se protek roka u kome se po zakonu može predložiti izvršenje (zastarelost potraživanja). Dakle, u prigovoru koji budete uložili na rešenje o izvršenju, možete se pozvati na zastarelost potraživanja.

Mladi Pro Bono