Poštovani, Interesuje me da li je moguće raskinuti ugovor o doživotnom izdržavanju posle smrti primaoca izdržavanja?

Poštovani,

U ovom slučaju govorimo o pravima zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, da zahtevaju poništaj Ugovora.

O njihovim pravima član 203. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije kaže:

“Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve.“ 

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono