Posle oceve smrti i ostavinskog postupka ,ja kao njegov sin nasledio sam kucu i posle toga sam dobio resenje iz poreske uprave da mora da platim porez na nasledje u visini od 1,5% procenjene vrednosti kuce u roku od 15 dana. U obrazlozenju stoji da u postupku utvrdjivanja poreza na nasledje i poklon utvrdjeno da se nasledniku u odnosu na ostavioca nalazi u drugom naslednom redu id a na osnovu toga po zakonu treba da platim porez na nasledje u visini od 1,5% od procenjene vrednosti kuce. Pitanje glasi : na osnovu cega su utvrdili da sam naslednik drugog reda ako sam po zakonu naslednik prvog reda i da li naslednici prvog reda placaju porez na nasledje po vazecem zakonu. Ako su u poreskoj upravi pogresili na koji nacin mogu ostvariti svoje pravo,kada u resenju glasi da zalba ne odlaze izvrsenje resenja?

Poštovani,

Članom 21. St 1. tačka 1. Zakona o porezima na imovini, u delu kojim se on bavi porezom na nasleđe I poklon, propisano je poresko oslobođenje za “naslednika prvog naslednog reda, supružnika i roditelja ostavioca”. S obzirom na to da se vi kao sin ostavioca nalazite u prvom naslednom redu a u skladu sa članom 9. Zakona o nasleđivanju vi ste oslobođeni plaćanja ovog poreza. Dakle sasvim je jasno da je poreski organ pogrešno primenio pravo i pogrešno ocenio vašu poresku situaciju. Savetujemo vam da podnesete žalbu na sporno rešenje u kojoj ćete izneti sve okolnosti i pozvati se na citirane članove.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono