Pitanje: Svekrva i svekar su pre 17 godina prodali stan u Zrenjaninu trosoban.Međutim još danas se taj stan vodi na njihovo ime u katastru,da li imaju pravo sudskim putem da potražuju stan nazad?

Poštovani,

 

Vaši svekar i svekrva svakako mogu da tuže sadašnje vlasnike stana i zahtevaju da im se stan vrati, ali oni sa takvim tužbenim zahtevom nikada neće uspeti u sporu, ukoliko na primer, druga strana priloži ugovor o kupoprodaji u sudu koji je zaključen izmedju sadašnjih vlasnika i vašeg svekra i svekrve, a može i da koristi sva raspoloživa dokazna sredstva kako bi dokazao da je on sadašnji vlasnik, iako nije kao takav upisan u katastru. Sadašnji vlasnik može i da podigne protivtužbu za utvrđenje svog prava svojine.  Čak i ako overenog ugovora o kupoprodaji predmetnog stana nije bilo, presudom suda neoveren ili usmeni ugovor može da se konvalidira ( ako sadašnji vlasnik ima dokaza da je stan platio i da je ušao u posed), i ta presuda može da posluži kao osnov da se on u katastar upiše kao vlasnik. 

 

Mladi Pro Bono