sta se desava sa nekretninom ako vlasnik umre a nema naslednika? u pitanju je poljoprivredno zemljiste koje se granici sa covekom koji je zainteresovan za kupovinu. Srdacan pozdrav

Poštovani,

Ukoliko iza ostavioca nakon njegove smrti nema drugih zakonskih naslednika, celokupnu imovinu naslediće Republika Srbija kao poslednji zakonski naslednik (čl. 21. Zakona o nasleđivanju). Republika se ovog prava na nasleđivanje ne može odreći, a imovina koju nasledi postaje državna svojina.

Vaš Mladi Pro Bono