Poštovanje, Mene interesuje koliku alimetaciju ja kao student mogu da dobijem , jer živim sa majkom, a tata je u invalidskoj penziji i ima penziju od xx,xx RSD,a pored toga se bavi poslom i ima primanja na mesečnom nivou i do preko xxxx€. Mama i ja nismo u mogućnosti da se meni nastavi školovanje, jer nemamo toliko novca? Mama je podnela zahtev za sporazumni razdov braka i podelu imovine i to treba da bude gotovo za koji dan. Kome bi ja trebalo se obratim, kom advokatu, da li se potnosi neki zahtev ,tužba ili slično? Hvala unapred

oštovani,

 

Porodičnim zakonom, član 155 stav (2) propisano je da punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života.

Članom 160 su određeni Kriterijumi određivanja izdržavanja: Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Način određivanja izdržavanja je određen članom 161: (1) Izdržavanje se, po pravilu, određuje u novcu.(2) Izdržavanje se može odrediti i na drugi način, ali samo ako se poverilac i dužnik izdržavanja o tome sporazumeju.

Visina izdržavanja je određena članom 162  (1) Poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja.(2) Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.(3) Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja. 

 

Dakle, Vaše izdržavanje je zakonska obaveza Vašeg oca sve dok se Vi nalazite na redovnom školovanju, a najkasnije do navršene 26. godine života. Potrebno je da se u Predlogu za sporazumni razvod braka navede odreba u kojom se Vaš otac obavezuje da na ime Vašeg izdržavanja plaća mesečno iznos od xx % svojih redovnih mesečnih  novčanih primanja umanjenih za poreze i doprinose i obaveze za obavezno socijalno osiguranje, računajući od dana  presuđenja, do xx dana u mesecu za prethodni  mesec, pod pretnjom izvršenja.

 

Srdačno,

MLADI PRO BONO