Poštovani, U sporu za smetanje državine Viši sud je potvrdio prvostepenu odluku o smetanju po mene nepovoljnu. Suprotna strana se lažno predstavljala kao vlasnik stana koji je navodno trpeo smetanje zbog mojih odobrenih radova na terasi koja je pored tog stana. Protiv te osobe vodi se krivična istraga zbog k. dela prevare oko tog stana koji je protivpravno uzurpirao. Koji vanredni pravni lek mogu upotrebiti protiv te pravosnažne odluke o smetanju državine? I da li je od značaja što sam ja u međuvremenu legalizovao i uknjižio svoj stan koji se gradio na terasi koja je bila predmet smetanja u slučaju da ta osoba pokrene na osnovu pravosnažne odluke o smetanju postupak izvršenja koji je praktično nemoguć i neizvršiv jer sam uknjiženi legalni vlasnik a ta osoba nije vlasnik tog stana već je prevarom uzurpirao isti i faktički iz čiste zlobe zloupotrebljava postupak smetanja državine? Najlepše hvala na odgovoru.

Poštovani,

Predmet državninskog spora nisu pravna već faktička pitanja. Ovaj postupak služi kako bi se u jednostavnom i efikasnom postupku pružila pomoć savesnim držaocima koji trpe smetanje svoje državine. Savestan držalac može biti i lice koje nije vlasnik nepokretnosti, već nad njom ima faktičku vlast. Kod spora koji se vodi povodom smetanja državine utvrđuje se samo to da li savesni držalac stvari trpi nepotrebne smetnje, i nakon toga se sudskom odlukom dalje ometanje zabranjuje. U tom smislu je sud sasvim ispravno postupio.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono