Postovani, pre vise od godinu dana potukla sam se sa devojkom. Razbila sam joj pivsku flasu o glavu i nanela lake telesne povrede. Da dodam, ona je mene prva napala. Usla sam u kafic, trazeci pomoc, ali vec nikoga nije bilo od poznanika. Kada sam izasla, ponovo me je napala i tada sam spazila pivsku flasu na prozoru i udarila je. Potom sam krenula, kada me je opet napala i tukle smo se vise od pola sata, golim rukama. Potom su stigli i policajci, pa i hitna pomoc. Njoj su vadili krv i ustanovili da je bila pod alkoholom, ja sam ’duvala’ u sondu i nisam imala alkohola u krvi. Dobila sam POZIV ZA GLAVNI PRETRES zbog krivicnog dela iz cl. 122. st. 2 u vezi st. 1 KZ. Molim Vas, recite mi sta mogu da ocekujem. Koju kaznu. Da bih Vam pomogla, napisacu Vam cim se teretim u pozivu. “Dana XX, XX godine oko XX casova ispred ugostiteljskog objekta, sposobna da shvati znacaj svog dela i da upravlja svojim postupcima lako telesno povredila drugog sredstvom podobnim da telo tesko povredi, na taj nacin sto je tokom fizickog sukoba sa ostecenom uzela jednu pivsku flasu i istom ostecenoj zadala dva udarca u predelu glave usred cega je ostecena zadobila lake telesne povrede u vidu nagnjecno razderne rane ceone regije i oguljotine koze poglavine, svesna svog dela i htela njegovo izvrsenje, svesna da je delo zabranjeno.“ I da dodam, jedini svedok je njena rodjena sestra. Koja je bila tamo, ali se nije mesala. Nisam jos bila osudjivana. Hvala unapred.

Poštovana,

Delo koje Vam se stavlja na teret jeste delo Lake telesne povrede, ali njen kvalifikovani (tezi) oblik, buduci da ste upotrebili orudje podobno da telo tesko povredi ili zdravlje tesko narusi. Kazna koja 

 Vam se može izreci za to delo je zatvor do 3 godine, ali sud može 

 uciniocu dela izreci sudsku opomenu, ako je ucinilac bio izazvan grubim ili nepristojnim ponašanjem oštecenog.

 

 Na samom glavnom pretresu bice Vam data mogucnost da iznesete svoju 

 odbranu. Ako želite više da saznate o toku samog glavnog pretresa, 

 preporucujem Vam da pogledate Zakonik o krivicnom postupku, pocev od 

 clana 385. Postoji jedna zakonska mogucnost da Vam se dodeli branilac 

 po službenoj dužnosti (besplatno) –

 

Odbrana siromašnog

 Clan 77

 Okrivljenom koji prema svom imovinskom stanju ne može da plati nagradu 

 i troškove branioca, postavice se na njegov zahtev branilac iako ne 

 postoje razlozi za obaveznu odbranu, ako se krivicni postupak vodi za 

 krivicno delo za koje se može izreci kazna zatvora preko tri godine 

 ili ako to nalažu razlozi pravicnosti. U tom slucaju, troškovi odbrane 

 padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 O zahtevu iz stava 1. ovog clana odlucuje sudija za prethodni 

 postupak, predsednik veca ili sudija pojedinac, a branioca rešenjem 

 postavlja predsednik suda pred kojim se vodi postupak po redosledu sa 

 spiska advokata koji dostavlja nadležna advokatska komora.

 Postavljeni branilac iz stava 1. ovog clana ima svojstvo branioca po 

 službenoj dužnosti.

 Ako cete sami da se branite, pozovite se i na član 19. koji reguliše institut nužne odbrane

 Nužna odbrana

 Clan 19 

 (1) Nije krivicno delo ono delo koje je ucinjeno u nužnoj odbrani.

 

(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da ucinilac od svog dobra ili dobra drugoga odbije istovremen protivpravan napad.

 (3) Uciniocu koji je prekoracio granice nužne odbrane može se kazna ublažiti. Ako je ucinilac prekoracio granice nužne odbrane usled jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom može se i osloboditi od kazne.

 

Naš savet Vam je da ako možete da priuštite branioca to svakako ucinite!

 

 

Vaš Mladi Pro Bono