Poštovani, otac mi je preminuo pre nekoliko dana. Nikad nismo bili u nekim odnosima, maćeha će najverovatnije prilikom prijavljivanja naslednika mene izostaviti, tj. interesuje me kako da ja ostvarim svoje pravo da me sud pozove na ročište, jer ja sam ipak ćerka bez obzira sto sam iz prvog braka. Da li je to krivično delo kada neko neće prijaviti sve naselednike i kako ja da se obratim sudu da sud zna da i ja postojim, tj. da i ja bi trebala dobiti poziv za ročište.

Poštovana,

Vi ste, kao ćerka ostavioca, naslednik prvog naslednog reda i celokupnu zaostavštinu nasleđujete u jednakim delovima sa ostalom decom ostavioca i njegovom suprugom. Zakon o vanparničnom postupku propisuje da se ostavinski postupak pokreće po službenoj dužnosti, čim sud sazna da je neko lice umrlo (član 89 stav 1). Međutim, to se u praksi retko primenjuje. Ostavinski postupak započinje zahtevom za pokretanje ostavinskog postupka, koji nadležnom sudu može podneti bilo koji od naslednika. Tako da Vi možete podneti zahtev za pokretanje ostavinskog postupka u kome ćete navesti naslednike i imovinu ostavioca.

Ukoliko je ostavinski postupak već pokrenuo neki od naslednika i nije Vas prijavio, možete se uključiti u postupak tako što ćete obavestiti sud da ste i Vi jedan od naslednika ostavioca. Da li je ostavinski postupak već pokrenut možete pokušati da saznate u pisarnici suda koji je nadležan da vodi ostavinski postupak iza ostavioca. Za raspravljanje zaostavštine mesno je nadležan sud na čijem je području ostavilac u vreme smrti imao prebivalište, odnosno boravište (ostavinski sud). Ako ostavilac u vreme smrti nije imao ni prebivalište ni boravište na teritoriji Republike Srbije, nadležan je sud na čijem se području nalazi pretežni deo njegove zaostavštine (član 88 Zakona o vanparničnom postupku).

Neprijavljivanje naslednika u ostavinskom postupku nije krivično delo i ostavinski postupak kojim se zaostavština deli između prijavljenih naslednika može se okončati rešenjem i kada jedan od naslednika, za kojeg sud ne zna, ne učestvuje u istom. Međutim, pravo naslednika da zahteva zaostavštinu ne zastareva (član 221 Zakona o nasleđivanju). Tako da, u slučaju da ostavinska rasprava bude okončana bez Vas, Vi ne gubite pravo da u bilo kom trenutku zahtevate svoj deo nasleđa.

Mladi Pro Bono