Postovani, moj rođeni brat je vlasnik stana u kom živimo moja porodica i ja. Stan je kupljen 1997 godine i to na njegovo ime, ali su ga kupili, odnosno platili naši roditelji. Brat je u međuvremenu rešio svoje stambeno pitanje, kupovinom drugog stana i želi da stan u kome živim i pravno pripadne meni. Dali je to moguće uraditi pomoću Ugovora o darivanju? Hoće li on u tom slučaju biti u obavezi plaćanja Poreza na kapitalnu dobit? Čini li novu osnovicu( ako bih ja prodavala stan nakon prepisa)puna vrednost stana, s obzirom da sam ga dobila bez novčane naknade?

Poštovana,

Najbolji način da rešite ovaj problem jeste da sa vašim bratom sklopite ugovor o poklonu. Kada je predmet ugovora o poklonu nepokretnost ugovor se mora sačiniti u pismenoj formi i biti overen od suda. Što se poreza tiče, Vi ćete biti u obavezi da platite porez na poklon po poreskoj stopi od 1,5% od osnovice koju čini tržišna vrednost stana. Dužni ste da u roku od deset dana od zaključenja ugovora o poklonu, podnesete poresku prijavu organu poreske uprave nadležnom za opštinu u kojoj se nalazi nepokretnost koja je predmet ugovora. Ukoliko biste poklonjeni stan prodali, Vi biste bili obavezi da platite porez na kapitalnu dobit. 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono