Postovani, interesuje me mozete li mi reci kada se placa taksa koja se tice vodjenja ostavinskog postupka, od cega zavisi visina iste i postoje li neki dodatni troskovi u vezi sa vodjenjem pomenutog postupka? Hvala unapred.

Poštovana,

paušalna taksa u postupku za raspravljanje zaostavštine uređena je Zakonom o sudskim taksama (nalazi se pod tarifnim brojem 7.). Obaveza plaćanja ove takse postoji samo ako je ostavinski postupak završen donošenjem rešenja o nasleđivanju. Paušalna taksa plaća se kada rešenje o nasleđivanju postane pravosnažno, odnosno u roku od 15 dana od dana dostave naloga za plaćanje takse.

Visina ove takse određuje se u odnosu na tzv. “čistu vrednost zaostavštine” koja predstavlja iznos zaostavštine umanjen za ostaviočeve dugove, troškove sahrane, legate, troškove popisa i procene i sve druge troškove i terete na zaostavštini. Kada se izuzmu svi ovi troškovi vrednost ovakve zaostavštine se može odrediti na osnovu više kriterijuma: sud je može odrediti po svojoj slobodnoj oceni na osnovu izjava naslednika i podataka koje su podneli, kao i podataka do kojih je sud i matičar došao u postupku; takođe se vrenost može odrediti i veštačenjem koje će ići na teret naslednika. Kada se najzad primenom svih ovih kriterijuma utvrdi čista vrednost zaostavštine, primeniće se tarifna skala iz koje će se izračunati iznos sudske takse. Iznos se računa u odnosu na vrednost čiste zaostavštine:

– do 5.000 dinara vrednosti – 590 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 590 dinara uvećano za 2% od vrednosti zaostavštine;

– preko 20.000 do 50.000 dinara vrednosti – 1.370 dinara uvećano za 1,5% od vrednosti zaostavštine;

– preko 50.000 do 200.000 dinara vrednosti – 2.800 dinara uvećano za 1% od vrednosti zaostavštine;

– preko 200.000 dinara vrednosti – 6.700 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti zaostavštine, a najviše 75.000 dinara.

Paušalnu taksu plaćaju naslednici u srazmeri nasleđenih delova. Što se tiče dodatnih troškova postupka ovim zakonom je izričito predviđeno da se taksa ne plaća “za predlog da se sprovede rasprava zaostavštine i za druge podneske u toku ostavinskog postupka”. Ukoliko naslednici u postupku sporazumno predlože deobu nasleđene imovine i sporazum o deobi bude unet u rešenje o nasleđivanju plaćaće se taksa za poravnanje (do maksimalnog iznosa od 390 dinara). Ukoliko do toga ne dođe, u kasnijem postupku deobe nasleđene imovine (nakon okončanog ostavinskog postupka) plaća će se posebna taksa za postupak deobe imovine u iznosu od 1900 dinara po svakoj preduzetoj radnji (pokretanje postupka predlogom, donošenje odluke itd.).

Vaš Mladi Pro Bono