Poštovani, Imam pitanje u vezi ostavinskog prava. Naime, nakon smrti oca odrekao sam se svog naslednog prava u korist majke. Da li mogu da preinačim odluku i kako? Otac je u nasledstvo ostavio stan i automobil. Želeo bih da iskoristim svoja prava ukoliko je to moguće. U trenutku smrti oca nisam bio upoznat sa zakonom i nisam rezonovao moguće posledice koje su proistekle iz moje odluke. Hvala

Poštovani,

Ukoliko ste se odrekli svog naslednog dela u korist Vaše majke, ona je postala nosilac prava svojine na celokupnoj imovini. Smatra se da nikada niste ni bili naslednik. Vaša majka može slobodno raspolagati svojom imovinom na način na koji ona želi i kom god pravcu želi.

Član 214. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije, govori da je izjava o odricanju od nasleđa neopoziva. Naslednik koji se odrekao nasleđa može zahtevati poništaj izjave o odricanju od nasleđa, samo ako je ona posledica prinude, pretnje, prevare ili zablude. Pri tom, odricanje od nasleđa ne može biti delimično.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono