Poštovani, imam dug prema RTS-u preko 30000,zvala sam njihov info-centar-čula sam da je moguće sklopiti ugovor o zastarelosti…Službenica mi je rekla da to toga dolazi tek kad slučaj dospe na sud!Kada se zaista sklapa taj ugovor?Pre ili posle utuženja?

Poštovana,

Zastarelošću prestaje pravo poverioca (ovde RTS-a) da zahteva ispunjenje obaveze. Zastarelost teče, prekida se ili zastaje na osnovu Zakona o obligacionim odnosima, tako da se pravnim poslom (ugovorom) ne može odrediti duže ili kraće vreme zastarelosti od onog koje je određeno zakonom, niti se pravnim poslom može odrediti da zastarelost neće teći za neko vreme.  Dakle, takav ugovor bi bio ništav. Inače, potraživanja radio-televizijske stanice za upotrebu televizijskog prijemnika zastarevaju za jednu godinu.

Srdačno,

Mladi Pro Bono