Poštovani, da li se može izjaviti revizija na drugostepeno rešenje kojim je potvrđena prvostepena odluka u ostavinskom postupku, kada vrednost spora nije navedena u iznosu propisanom u zakonu, a materijalno pravo je pogrešno primenjeno? Konkretno, imovina je na Kosovu i ne može se proceniti, a za naslednike iza ostavioca čiji potomak ne može da nasledi ( mada je prvo umro ostavilac, imovina nije raspravljana, pa onda dete ostavioca) oglašena snaja i potomci ostaviočevog deteta. Da li je odluka suda pravilno doneta?

Poštovani,

Revizija je vanredni pravni lek koji se može podneti protiv drugostepene pravosnažne odluke suda u roku od 30 dana od dostavljanja presude. Iako je postupak za raspravljanje zaostavštine vanparnični postupak, odredbama Zakona o vanparničnom postupku, u postupcima za rešavanje imovinsko-pravnih pitanja, dozvoljeno je izjavljivanje revizije po pravilima propisanim u Zakonu o parničnom postupku. Revizija je dopuštena onda kada u imovinskim sporovima vrednost spora ne prelazi iznos od 100.000€ u dinarskoj protivrednosti. Međutim članom 404.  propisano je da se revizija izuzetno dozvoljena zbog nepravilne primene materijalnog prava I u onim postupcima čija vrednost ne prelazi navedeni iznos ukoliko je po oceni Apelacionog suda neophodno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili pravna pitanja u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudske prakse kao I ako je potrebno novo tumačenje prava.  Ukoliko smo dobro protumačili vaše pitanje, u ovom slučaju ostavilac iza sebe ima unuke koji su nakon smrti svog oca (ostaviočevog sina) oglašeni za naslednike. Prema članu 10. Zakona o Nasleđivanju u slučaju da ostavičev potomak ne može ili neće da se prihvati nasledstva, na njegovo mesto stupaju njegovi potomci. Pravila iz člana 10. ne odnose se na bračnog druga (tj. Snaju) I ukoliko je I ona u ostavinskom rešenju oglašena za naslednika, po sredi je pogrešna primena materijalnog prava i u tom slučaju biste imali prava na podnošenje revizije. Ovaj pravni lek moguće je podneti samo preko punomoćnika tj. pravnog zastupnika.

 

S poštovanjem,

 

Mladi Pro Bono