Poštovani, da li je moguće, nakon 17 godina ostvariti pravo na stan moga dede, ukoliko se dokaže da je on bio poslednji vlasnik? Stan je trenutno u vlasništvu opštine, jer se nakon smrti poslednjeg srodnika (mog strica) niko od preostale rodbine nije javio. Da li se nakon toliko godina gubi svako pravo bez obzira na tadašnje vlasništvo? I ukoliko je moguće pokrenuti bilo kakav sudski postupak, da li je sam proces jako dugotrajan? Unapred zahvalna!

Poštovani,

Pravo naslednika da zahteva zaostavštinu ne zastareva (član 221 Zakona o nasleđivanju). Prema tome, Vi imate pravo da zahtevate svoj deo nasleđa. Da biste utvrdili Vaše pravo na nasleđivanje zaostavštine, morate podneti tužbu za utvrđenje nadležnom sudu. Za suđenje u sporovima protiv Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i njihovih organa, opšte mesno nadležan je sud na čijem se području nalazi sedište njene skupštine (član 40 stav 1 Zakona o parničnom postupku).

Tužbom pokrećete parnični postupak, a koliko bi taj postupak mogao da traje, ne može se tačno reći, ali male su šanse da bi se okončao u kratkom roku.

Mladi Pro Bono