Poštovani, 2004-te godine (tri meseca nakon što sam napunila 18 godina) sam uhvaćena sa 0,3g marihuane, završilo se suđenje sa novčanom kaznom. Mene sada zanima ( s obzirom da se krivična dela ne brišu iz kaznene evidencije iz SUP-a-ispravite me ako grešim) kakve su mi šanse za zaposlenje? Oglasi za radno mesto u školi traže da nisam osuđivanja po članu 120 (Zakon o osnovama obrazovanja), i tu potvrdu škola nabavlja od nadležnog organa (SUP-a), pa me zanima, da li moja presuda može da mi predstavlja problem pri ovakvom zaposlenju? Unapred hvala.

Poštovana,

 

Delo za koje ste osuđeni je krivično delo iz člana 246. Krivičnog zakonika, stav 3. (posle izmena iz 2009. to je delo iz člana 246a), i predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine. Za krivicna dela posle izvesnog vremena od izvrsene kazne nastupa rehabilitacija, što znači da dolazi do “brisanja osude”, te je Vaša kaznena evidencija čista u smislu da kada budete vadili potvrdu o neosuđivanosti, neće u njoj stajati osuda za krivično delo iz 2004. Rehabilitacija za lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu, oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci, nastupa u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo; Dakle, ako niste izvršili novo krivično delo u periodu od 3 godine od dana kada je novčana kazna izvršena, a smatra se izvršenom kada ste je platili, vaša kaznena evidencija je čista, i nema prepreka Vašem zaposlenju u prosveti.

 

Vaš mladi Pro Bono