Moj otac je umro XXXX godine. Ja imam mamu, dve sestre i brata. Na ostavinskoj raspravi sudija je podijelio imovinu koju su moju roditelji zajedno stekli na 1/5, tj.svima je dodijelio jednake dijelove, iako bi mama imala pravo na pola imovine, pa da se očeva polovina dijeli na 1/5. Zanima me da li mama ima prava na zalbu nakon ovoliko godina i da li može nešto da uradi da se promijeni odluka suda? Pošto mislim da nije bila pravedna.

Poštovani/a,

Prema članu 9. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije:

„Prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug.

Ostaviočeva deca i bračni drug nasleđuju na jednake delove.“

Tako da je odluka suda u Vašem slučaju bila pravilna i u skladu sa zakonom.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono