Udala sam se prosle godine i devojackom prezimenu dodala udato, sada bi da promenim i da imam samo udato prezime pa me zanima da l’ je to moguce. Unapred hvala

Poštovana,

Prema našem Prodičnom zakonu pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15 godina života i koje je sposobno za rasuđivanje (čl. 346. st. 1. PZ). Lično ime ne može promeniti lice:

1.) protiv koga se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti;

2.) koje je osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude;

3.) koje promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu;

4.) koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Ukoliko ništa od ovoga nije slučaj, možete promeniti lično ime tako što ćete se obratiti opštinskoj upravi na čijem području imate prebivalište, odnosno boravište (čl. 350. st. 1. PZ).

Vaš Mladi Pro Bono