Postovani, Vencanje je bilo zakazano za septembar,dali smo kaparu XXXX evra gazdarici restorana. Majka mi je umrla te smo pozvali gazdaricu restorana radi otkazivanja vencanja i povracaja novca! Ona tvrdi da se kapara ne vraca! Isti je slucaj i sa prodavnicom za iznajmljivanje vencanica! Interesuje me da li po zakonu imam pravo na povracaj novca?

Poštovana,

kapara u našem pravu je uređena u Zakonu o obligacionim odnosima koji kaže da primalac kapare ima pravo da je zadrži ukoliko je za neizvršenje ugovora odgovorno lice koje je dalo kaparu (čl. 80. st. 1. ZOO). Međutim, kako se ovde radi o slučaju nemogućnosti ispunjenja ugovora za koji krivicu ne snosi ni jedna ugovorna strana data kapara se može tražiti nazad jer u ovakvoj situaciji druga ugovorna strana kaparu drži bez valjanog pravnog osnova (čl. 137. u vezi sa čl. 210. ZOO). U prilog ovome govori i odluka Vrhovnog suda Srbije u kojoj se kaže da “ugovorna strana koja je dala kaparu gubi pravo da zahteva vraćanje, ako je odgovorna za neizvršenje ugovora” (Vrhovni sud Srbije Rev. 1287/78) iz čega nedvosmisleno proizilazi da ukoliko ovakve odgovornosti nema ne postoji ni razlog koji ne bi dozvolio traženje povraćaja date kapare.

Vaš Mladi Pro Bono