Postovani, Vanbracni suprug i ja smo vlasnici nekretnine (po 1/2). On bi hteo da prenese na mene svoju polovinu. Da li, u tom slucaju, moram da placam porez na poklon? I kako se dokazuje vanbracna zajednica kada se salje poreska prijava? Hvala unapred

Poštovana,

Zakonom o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 57/2012 – odluka US) , članom 17. propisano je da poreska obaveza u odnosu na poklon nastaje danom zaključenja ugovora o poklonu, a ako ugovor nije zaključen u pismenoj formi – danom prijema poklona.

Odredbom člana 21 stav 1 tačka 3) Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002) propisano je da porez na nasleđe i poklon ne plaća naslednik, odnosno poklonoprimac drugog naslednog reda – na jedan nasleđeni, odnosno na poklon primljeni stan, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona.

Lice koje dokazuje da je živeo u zajedničkom domaćinstvu sa poklonodavcem najmanje godinu dana pre prijema poklona, a nije prijavljeno na adresi na kojoj je živelo sa poklonodavcem, faktičko stanje može dokazivati svim za to raspoloživim dokazima, kao što su na primer:

–       izjave svedoka na kojima su potpisi overeni u sudu,

–       izjave skupštine stanara zgrade u kojoj se nalazi nasleđeni stan,

–       uplatnicama o plaćanju zajedničkih komunalnih troškova koji se plaćaju po članu domaćinstva i dr.

Dokaze za utvrđivanje faktičkog stanja ceni nadležni poreski organ.

Pogledajte Objašnjenje Ministarstva finansija i ekonomije, br. 430-03-00084/2003-04 od 4.8.2003. godine).

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono