Poštovani, početkom jula meseca 20XX. godine, napravila sam ugovor o poklonu stana sa sinom. S obzirom da je prvi red srodstva, znam da se ne plaća porez po osnovu ugovora o poklonu, ali DA LI POSTOJI OBAVEZA PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA? HVALA

Poštovana,

Prenos nepokretnosti ugovorom o poklonu, predmet je oporezivanja poreza na nasleđe i poklon. Vi ste oslobođeni obaveze plaćanja ovog poreza iz razloga što ste ugovor o poklonu zaključili sa sinom, koji je poklonoprimac prvog naslednog reda poklonodavca.

Ugovor o poklonu potpada pod porez na nasleđe i poklon i samim tim ne oporezuje se porezom na prenos apsolutnih prava. Porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti. Dakle porezom na prenos apsolitnih prava se oporezuju ugovori o kupoprodaji nepokretnosti. Kako je ugovor o poklonu besteretan pravni posao, kojim ste Vi poklonili svom sinu nepokretnost, on potpada pod plaćanje poreza na nasleđe i poklon, kojeg je Vaš sin oslobođen.

Mladi Pro Bono