Poštovani, Mom suprugu su njegovi roditelji prepisali veći deo nepokretne imovine i svu pokretnu imovinu (ugovorom o doživotnom izdržavanju). Ali, pošto je njegov otac inostrani penzioner, tu nije specijalno naglašeno da li će tu biti uključena sva zaostavština iz inostranstva, ako je bude bilo? Da li se to mora posebno naglasiti ili bi to spadalo u pokretnu imovinu? Pozdrav

Poštovana,

Član 194. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije govori o pojmu ugovora o doživotnom izdržavanju. U ovom članu ugovor o doživotnom izdržavanju je definisan kao ugovor kojim se primalac izdržavanja obavezuje da posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese u svojinu tačno određene stvari ili kakva druga prava…

Predmet ugovora o doživotnom izdržavanju mogu biti i pokretne stvari, uz uslov da budu u ugovoru navedene. Pokretne stvari koe nisu tačno navedene u ugovoru neće u trenutku smrti primaoca preći u svojinu davaoca izdržavanja, već će činiti deo zaostavštine primaoca koja će, po opštim pravilima naslednog prava, pripasti njegovim naslednicima.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono