Poštovani, molim Vas da mi objasnite koje bi bilo najbolje rešenje za mene. Naime, moj otac živi sa drugom suprugom vec 15 god, oni nemaju zajedničke dece, ja sam njegovo jedino dete, a ona ima još dva sina iz prethodnog braka. Ono što mene interesuje je kako da očeva imovina (nasledjena od njegovog oca i dede) ostane u krugu porodice, tj. meni? Želim da naglasim da oni u braku nemaju stečenu imovinu, da se sva porodična imovina vodi na mog oca. Da li bi ugovor o doživotnom izdržavanju između oca i mene bio dovoljan i da li bi morala i njegova supruga da bude saglasna sa tim? Naravno, ona bi imala prava da živi na tom imanju, koristi obradive površine sve do svoje smrti, jedino što nakon toga ne bi želeo ni otac, a ni ja, da tu imovinu delim sa njenom decom. Materijalna vrednost tog imanja nije velika, meni više znači to što je to porodično imanje na kome je živelo i radilo par generacija mojih predaka. Unapred zahvalna

Poštovana,

Zakon o nasleđivanju reguliše nasleđivanje zaostavštine iza ostavioca i u članu 9 propisuje: “Prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug. Ostaviočeva deca i bračni drug nasleđuju na jednake delove.” To znači da biste, u slučaju smrti Vašeg oca, polovinu predmetne imovine nasledili Vi, a drugu polovinu njegova sadašnja supruga.

Međutim, Vaš otac može slobodno raspolagati predmetnom imovinom za života, bez posebne saglasnosti sadašnje supruge, s obzirom da je tu imovinu stekao nasleđem i ona predstavlja njegovu posebnu imovinu (član 168 Porodičnog zakona). On to može učiniti kako ugovorom o doživotnom izdržavanju, tako i ugovorom o poklonu ili testamentom. Ugovor o poklonu je možda najbolje rešenje. Vaš otac bi takvim ugovorom imovinu poklonio Vama, s tim što se može ugovoriti i pravo doživotnog plodouživanja u korist Vašeg oca i njegove supruge, koje bi im dalo mogućnost da nepokretnost koriste i ubiraju plodove do svoje smrti. Prednost ovog ugovora, u odnosu na ugovor o doživotnom izdržavanju, jeste i nepostojanje obaveze plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, koga biste bili oslobođeni kao poklonoprimac prvog naslednog reda (član 21 stav 1 tačka 1 Zakona o porezima na imovinu).

Mladi Pro Bono