Poštovani, izloziću ukratko situaciju: Majka mi je umrla pre nekoliko godina, održana je ostavinska rasprava i sve je lepo raspodeljeno izmedju oca, sestre i mene. Sada otac ima ženu sa kojom živi na svom spratu kuće i hoće da se oženi sa njom ne bi li joj obezbedio veću penziju. Takodje, napisao je testament u kome ta žena ima pravo plodouživanja na stanu koji će posle očeve smrti naslediti sestra (potpisali su ugovor kojim ta zena ima pravo plodouživanja na stanu, a koji je kupljen iz sredstava posebne imovine mog oca). Ono sto mene interesuje, u slučaju da se otac oženi tom ženom, da li će deca te žene nakon njene smrti imati bilo kakava prava na imovini koja pripada sestri i meni (na kući ili stanu) ukoliko ta žena na ostavinskoj raspravi kaže da se prihvata nasledja navedenog u testamentu mog oca i da ne traži ništa više od onog što joj je dato testamentom (plodouživanje na stanu)?

Poštovana,

 

 

Ovako stoje stvari: Vaš otac je napisao testament i po tom testamentu on će ostaviti stan Vašoj sestri, ali je i zaključio ogovor sa Vašom budućom maćehom po kojem će ona imati pravo plodouživanja na tom stanu, pretpostavljamo do kraja života. Testament sam po sebi isključuje zakonska pravila o nasledjivanju, ali sa druge strane ne isključuje pravo na tzv. nužni nasledni deo. Dakle, Vaš otac može da nekog  zakonskog naslednika isključi iz nasledjivanja, ali taj isti naslednik može da se javi i da na ostavinskoj raspravi zahteva svoj nužni deo, pored toga što postoji testament. Dakle, u hipotezi da je Vaša maćeha potpisala ugovor o plodouživanju sa vašim ocem i nije se pritom odrekla svog naslednog prava na tom stanu, ona će praktično moći da zahteva na sudu svoj nužni deo. Nužni deo za bračnog druga ( koji je zajedno sa decom ostavoca – Vama i Vašom sestrom, u prvom naslednom redu) iznosi polovinu onoga što bi po zakonu pripalo tom nasledniku. Po zakonu se imovina ostavioca deli na jednake delove izmedju dece i bračnog druga  – Vas je tri – maćeha, Vi i Vaša sestra, prema tome, svaka bi po zakonu dobila po 1/3 stana, a kako je nužni deo polovina onoga što bi vam po zakonu pripalo, onda bi nužni deo svake od vas bila 1/6. 

Dakle vaša maćeha (ako se nije odrekla svog naslednog prava u stanu) će moći da se javi kao nužni naslednik i zahteva tu 1/6 stana. Najčešće se zahteva novčani ekvivalent te šestine. Dakle vi ćete imati posla sa njenom decom samo ako ona na sudu zahteva taj nužni deo, u kojem slučaju se taj njen deo na jednake delove rasporedjuje njenoj deci.

 

S poštovanjem,

 

Mladi Pro Bono