Poštovani, do sad na svoje ime nemam ni jednu nekretninu. Sklopila sam ugovor i kupila garažu. Da li i taj slučaj spada u nekretninu na koju može da se primeni oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava? Ako je moguće da li je postupak isti kao i da je u pitanju stan? Hvala unapred i pozdrav

Poštovana,

Zakonom o porezima na imovinu utvrđeno je oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava “za prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi (u daljem tekstu: stan) fizičkom licu koje kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana), za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu” (čl. 31a st. 1. ZPI).
Dakle, zakon je jasan u tome da se predmetom ovog poreskog oslobođenja smatra stan, a pravna definicija stana sadržana je u čl. 3. Zakona o stanovanju koji kaže: “Stanom, u smislu ovog zakona, smatra se jedna ili više prostorija namenjenih i podobnih za stanovanje, koje, po pravilu, čine jednu građevinsku celinu i imaju zaseban ulaz.”. Stoga, garaža se ne može smatrati stanom, budući da nije objekat namenjen stanovanju, niti se kupuje sa namerom da se adaptirate za tu namenu.

Vaš Mladi Pro Bono