Poštovani, brat i ja smo u nedoumici. Naš otac ima drugu ženu, sa kojom ima zakonski brak. Naša majka je umrla pre 7 godina, i sada nas troje delimo kuću koja je bila na njenom imenu. Nas sada zanima, ako dođe do razvoda izmedju oca i te druge žene, da li ta žena ima pravo na tatinu imovinu iz prvog braka, tj. na tu trećinu kuće koju otac ima????

Poštovani,

Član 168 Porodičnog zakona propisuje: “Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu. Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu.” Dakle, trećina pomenute kuće koju Vaš otac poseduje predstavlja njegovu posebnu imovinu, koja kao takva ne može biti podeljena između supružnika u slučaju razvoda braka.

Međutim, u slučaju smrti Vašeg oca, njegov bračni drug se pojavljuje kao naslednik prvog naslednog reda i svu ostaviočevu imovinu dele ostaviočeva deca i bračni drug na jednake delove (član 9 Zakona o nasleđivanju).

Mladi Pro Bono