Poštovani, Bila sam u braku x meseci, ali nismo bili venčani. Nakon toga smo se razišli zbog neslaganja – ostavila sam ga kad sam bila u x mesecu trudnoće… Sada trenutno živim kod roditelja i za nekoliko meseci treba da se porodim. Pa me zanima da li moj bivši nevenčani suprug može da ima nekakva prava na dete? A da ja prijavim da je detetu nepoznat otac, da samo ja imam pravo na starateljstvo… Ja ne želim ništa od njega, nikakva primanja! Želim samo da se dete vodi na mene, da on nema nikakva prava na njega i da ne može, da mi uzme dete. Bila bi vam mnogo zahvalna kad biste mi odgovorili, pošto sam mlada pa ne znam sve najbolje… Hvala unapred

Poštovana,

Najadekvatnije rešenje bi bilo da se čitav spor reši sporazumom između Vas i Vašeg nevenčanog supruga, jer bi to bilo u najboljem interesu deteta. To može biti sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, u skladu sa članom 76. Porodičnog zakona:

Sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji deteta pismeno se saglašavaju da će roditeljska prava i dužnosti obavljati zajednički, međusobnim sporazumevanjem, koje mora biti u najboljem interesu deteta.“

Budući da Vi to ne želite, to može biti i sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava, u skladu sa članom 78. Porodičnog zakona:

„Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava obuhvata sporazum roditelja o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.“

U slučaju nepostizanja sporazuma sud će jednom od roditelja poveriti dete. Predmet ocene suda će biti sve okolnosti koje mogu biti značajne za donošenje odluke o poveravanju deteta. To su na primer: stambene, zdravstvene i imovinske prilike roditelja, njihove mogućnosti da neposredno odgajaju dete, ponašanje i karakterne osobine roditelja, uzrast deteta…

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono