Otac mi je preminuo pre x godina, a još nije izvršena imovinska rasprava. Do trenutka smrti, otac mi je živeo u porodičnoj kući u x. Pored te kuće, otac je posedovao i imanje sa šumom u x. Interesuje me gde se podnosi zahtev za imovinsku raspravu? Kao i da li se zahtev mora podneti lično ili možda može online?

Poštovani/a,

Ostavinski postupak predstavlja skup procesnih radnji pred sudom, koje imaju za cilj utvrđivanje naslednopravnih posledica ostaviočeve smrti. Stvarno nadležan sud za raspravljanje zaostavštine uvek je osnovni sud. Mesna nadležnost se pre svega određuje prema činjenici domicila, što znači da će mesno nadležan sud za raspravljanje zaostavštine (ostavinski sud) biti onaj osnovni sud na čijem području je ostavilac imao prebivalište.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono