Inspekcija rada zatekla me je na radnom mestu bez ikakvog Ugovora o radu.Napravili su zapisnik gde je konstatovano da radim bez Ugovora. Posle toga me je agencija kod koje sam radio obavestila telefonom da mi je stigao Ugovor o radu na odredjeno. Ja sam taj Ugovor odbio, jer po Zakonu kada se osoba zatekne da radi bez Ugovora smatra se da radi na neodredjeno, pa zato nisam ni hteo da prihvatim Ugovor o radu na odredjeno vreme. Posle toga Inspekcija Rada donosi resenje o obustavljanju postupka po sluzbenoj duznosti protiv te agencije. Da li je inspekcija to uradila po Zakonu ili ga je prekrsila.? Hvala

Poštovani,

Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), članom 32. je propisano da se ugovor o radu zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku. Pritom, stavom 2. ovog člana je propisano da ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u skladu sa stavom 1. ovog člana, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.

Time se može zaključiti da se smatra da ste Vi zaključili radni odnos na neodređeno vreme sa Vašim poslodavcem onog dana kada ste stupili na rad kod Vašeg poslodavca.

Ovaj stav deli i praksa naših sudova gde je tadašnji Okružni sud u Nišu izričito rekao: „Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u pismenom obliku pre stupanja na rad, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad, tako da je bez uticaja to što je zaposleni usmeno obavešten o potrebi potpisivanja ugovora o radu na određeno vreme, koji su zaposlenom naknadno uručeni.” (Presuda Okružnog suda u Nišu, Gž. I 908/2005 od 21.12.2005. godine).

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono