Imam 21 godinu i razvedena sam….Bivsi suprug je dobio naseg maloletnog sina od 3 godine jer je to bio jedini uslov za razvod a i pritom je uzeo advokata da sastavi sporazumni razvod,takodje su me ubedili da moram da placam alimentaciju…Mesecno sam duzna da placam 5000 rsd i ako nisam zaposleno lice,niti imam stalno mesto boravka..Ne mogu redovno da placam jer nemem a i uz to meni bivsi suprug ne dozvoljava da vidjam dete redovno i ne dozvoljava da ga uzimam kao sto je doneto u sudskoj presudi…Ne znam sta da radim,pa molim vas da me posavetujete…Hvala

 

Poštovani/a

Porodičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011), članom 78. je uređeno pitanje sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava. U stavu 3. ovog člana izričito je navedeno da roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo. Time se može zaključiti da Vi imate pravo (i dužnost) na održavanje ličnih odnosa sa detetom po samom zakonu.

Što se tiče izdržavanja, članom 160. stav 3. Porodičnog zakona je propisano da mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Ovime se može videti da je Vaša obaveza trebalo da bude utvrđena prema navedenim kriterijumima. Dalje, Zakonom je propisano (čl. 164) da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

Iz navedenog se može zaključiti sledeće:

–       Vaša obaveza davanja izdržavanja zavisi od procene svih okolnosti predviđenim u Zakonu, pri čemu može doći do promene visine izdržavanja ako se okolnosti u kojima se dužnim izdržavanja nalazi promene

–       Iako je sporazumom vršenje roditeljskog prava preneto samo na Vašeg supružnika, Vaše je pravo i dužnost da održavate lični kontakt sa detetom

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono