Dobro jutro Hteo sam da svom imenu dodam ime VIVEKANANDA koje je rasprostranjeno u Indiji, a zbog poslovnih i duhovnih razloga…upravo sam dobio rešenje da je to ime u suprotnosti sa shvatanjima i običajima naše sredine čl.347 stav 4 Porodičnog zakona. i upućuju me na Ministarstvo za rad zdravstvo i soc.politiku da izjavim žalbu u roku od 15 dana evo linka ko je Svami Vivekananda, /filozof, jogi i duhovni učitelj / http://www.objave.com/poglavlje.php?na=radzajoga&gl=001&r= ….U vezi sa tim, zanimljivo je ono što za Vivekanandu kaže savremeni indijski istoričar Majumdar: “U Vivekanandi su se patriotski i duhovni impulsi sjedinili u vrhovnoj želji da uzdigne čovečnost Indije i da joj ponovo osigura dostojno mesto među narodima sveta. On je verovao da se današnji svet može spasti duhovnim učenjem, koje može da mu pruži samo indija, ali da jepre toga neophodno da Indija, podizanjem svog statusa, stekne ugled za tu misiju među drugim narodima. Tako je Vivekananda zastupao i nacionalna i univerzalna gledišta, a to objašnjava njegovu popularnost i u Indiji i u Americi. On je prvi put u moderno doba smelo pred celim svetom razglasio superiornost indijske kulture i civilizacije, veličinu njene prošlosti i njenu nadu u budućnost.“ Srdačan pozdrav

Poštovani/a,

Porodičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011), članom 347. stav 4. je predviđeno da lice koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine nema pravo na promenu ličnog imena.

Nažalost, ne postoji sudska praksa koja bi mogla da podupre Vašu nameru dodatnim tumačenjem ove generalne odredbe. Naš savet je da zaista uložite žalbu nadležnom ministarstvu zajedno sa motivima i činjenicama koje su Vas navele da promenite svoje lično ime sa tvrdnjom da to ime nije u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine u kojoj živite. Možda to ime nije zastupljeno u našim običajima i shvatanjima, ali ne postoji jasan razlog zašto bi ono bilo pogrdno, moralno uvredljivo ili suprotno društvenom moralu.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono