Poštovanje vama i ideji koju radite.2008 godine sam bio žirant svojoj tadašnjoj supruzi za podizanje kredita kod PROCREDIT banke. Nepunu godinu posle toga smo se razveli, i ja sam još neko vreme u njeno ime plaćao rate, pa sa time prestao. Dolazio je službenik banke, ja sam ga uputio na njenu adresu, i koliko mi je poznato, sklopili su dogovor o daljoj isplati, tako da sam ja dalje oko 2 godine bio miran, niko me ništa nije obaveštavao i mislio sam da je ta stvar završena što se mene tiče, sve dok se nije pre nekoliko dana javio službenik banke sa fantastičnim potraživanjem koje prevazilazi cenu kredita i moje mogućnosti. Ja sam ga ponovo uputio na njenu adresu, a on se vratio sa odgovorom da ona nema i da njih ne interesuje da oni svoje moraju nadoknaditi. Pitanje je: da li je neko bio u obavezi da mi ranije javi o neblagovremenom uplaćivanju rata pre nego što stvar dobije astronomske razmere, a ne da ovako budem stavljen pred svršen čin? i koja procedura sad sledi, da li će se deo pokušati da naplati od nje, pa tek neki ostatak od mene, ili kako to uopšte ide, jer nisam bio nikad u sličnoj situaciji.Bančin službenik koji me zove tvrdi da će napaltiti od mene jer bolje stojim, a ja sam jedini koji hrani neguje i oblači naša dva sina, i njihiva budućnost mi je preča od svega.

Poštovani,

 

Vi ste se pristankom da budete žirant praktično stavili u poziciju solidarnog dužnika. To znači da ste obavezni da izmirite dug proistekao iz kredita pod jednakim uslovima kao i korisnik kredita. Banka ima pravo da pokuša da naplati dugovanje po osnovu kredita kako od Vaše bivše supruge, koja je korisnik kredita, tako i od Vas kao žiranta bez određenog redosleda. Isto tako, banka nema obavezu da Vas redovno obaveštava o toku otplate kredita. 

Postupak slanja opomena i naplate duga zavisi od prakse konkretne banke, ali obično banka, ukoliko klijent kasni u izmirivanju mesečnih obaveza po odobrenim kreditima, telefonom razgovara sa klijentom kako bi ga obavestila o kašnjenju i dostavlja pisanu opomenu. Ako se obaveza ne izmiri ni posle opomene, obavlja se novi telefonski razgovor. Isti postupak ponavlja se neizmirivanjem drugog anuiteta, ali se tad telefonira jemcima, odnosno žirantima.

U slučaju da je teškoća privremena, traži se rešenje – najčešće produženje roka otplate zajma, što je najverovatnije bio slučaj sa Vašom bivšom suprugom, pa se na taj način zapravo umanjuje visina rate. Ali, na kraju klijent zbog dužeg perioda vraćanja kredita i zaračunate kamate ipak više plati.

Ako i pored upozorenja i klijenta i njegovih žiranata, rate ostaju neplaćene, dalja procedura podrazumeva dostavljanje opomene pred utuženje. Ako ni sve preduzete mere ne daju očekivane rezultate, odnosno ako ne postoji mogućnost za dalji nastavak uredne otplate, banka pokreće sudski postupak za izvršenje na Vašoj i imovini Vaše supruge istovremeno.

 

Mladi Pro Bono