Postovani,imam pitanje za vas: dobio sam pravne sporove protiv komsije koji je u medjuvremenu umro nije odrzana ostavinska rasprava samo je zaveden ugovor o dozivotnom izdrzavanju,zanima me kome da se obratim za ispunjenje pravosnaznih sudskih odluka?da li je naslednik po ugovoru o dozivotnom izdrzavanju duzan da ispuni moja novcana potrazivanja na osnovu sudske presude,ili je potrebno da se obavi ostavinska rasprava kako bi se utvrdili naslednici?

Poštovani,

Ugovorom o doživotnom izdržavanju, davalac izdržavanja ne postaje naslednik primaoca izdržavanja i samim tim ne odgovara za njegove dugove. Prava koja na njega prelaze posle smrti primaoca izdržavanja prelaze na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. On bi bio dužan da namiri dugove primaoca izdržavanja (tj. Vašeg komšije) samo ukoliko bi tim ugovorom, njegova odgovornost za dugovanja primaoca izdržavanja bila naročito ugovorena.   Međutim ukoliko Vaš komšija ima imovinu koja nije bila predmet ugovora o doživtnom izdržavanju, sud će sprovesti ostavinsku raspravu i raspodeliti tu imovinu među njegovim naslednicima. Od tih naslednika, Vi biste imali pravo da tražite ispunjenje potraživanja koja imate prema ostaviocu.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono