Postovani, umrla mi je majka i nakon nje umro mi je deda tj. majcin otac, e sad postoje 4 naslednika nakon dedine smrti dva dedina sina, ja koji sam ostao iza svoje majke i sestra od ujaka koji je preminuo pre par godina. Moje pitanje je sledece: Sestra zeli da mi pokloni tj. da se odrekne svog dela u moju korist, pa me interesuje sta ona treba da kaze na sudu a da ja nakon toga sto se ona odrekne u moju korist ili izjavi da zeli da mi pokloni ne platim veliki porez posto se ipak radi o delu kuce i nekog placa. Hvala unapred na odgovoru.

Poštovani,

Zakon o nasleđivanju u članu 215.  propisuje sledeće: “Odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu” . Dakle dovoljno je da Vaša sestra na ročištu za ostavinsku raspravu izjavi da se odriče svog naslednog dela u Vašu korist. Ovo odricanje prava u vašu korist, smatra se poklonom te ste u obavezi da platite porez na poklon koji je regulisan članovima 14-22 Zakona o porezu na imovinu. S obzirom na to da se u odnosu na poklonodavca (vašu sestru od ujaka) nalazite u trećem naslednom redu, na poresku osnovicu se primenjuje poreska stopa od 2,5%. Članom 16. Zakona o porezima na imovinu regulisano je da je osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave. U obavezi ste da Poreskoj upravi podnesete poresku prijavu u roku od deset dana od dana pravosnažnosti ostavinskog rešenja. Takođe želeo bih da vam skrenem pažnju da postoji mogućnost da se na vas primenjuje poreska olakšica iz člana 21. st.4 ovog zakona koji propisuje da je poklonoprimac oslobođen poreza na poklon na imovinu koja mu je ustupljena u ostavinskom postupku, a koju bi nasledio da se naslednik-poklonodavac odrekao nasleđa. Međutim na osnovu činjenica koje ste naveli u pitanju ne može se izvesnošću zaključiti da li se ova poreska olakšica primenjuje na vaš slučaj i u kojoj meri. Ova bi olakšica bila primenjiva na vas, u slučaju da nema drugih naslednika koji bi stupili na mesto vaše sestre od ujaka, u slučaju da se ona odrekne nasleđa (deca ili bračni drug), ili u slučaju I da se I ta lica odreknu nasleđa. Kao što vidite, čitav pravni odnos u ovom slučaju zavisi od niza promenljivih okolnosti, tako da vam savetujem da poresku prijavu popunite što preciznije kako bi poreski organ mogao da na osnovu podnetih dokaza pravilno primeni zakon u ovom konkretnom slučaju.

 

 S poštovanjem,

Mladi Pro Bono