Postovani, Posle smrti mog strica nasledio sam 1/4 stana, a njegova supruga 3/4. Da li mogu da ostvarim pravo na svoj deo odmah i da trazim da se stan proda?

Poštovani,

Shodno članu 13 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, Vi I supruga Vašeg strica ste suvlasnici na stanu. Shodno članu 14 stav 2 Vi možete raspolagati svojim delom (1/4) bez saglasnosti drugog suvlasnika, ali shodno članu 15 stav 4 za otuđenje celog stana je potrebna saglasnost svih, to jest oba suvlasnika.

Srdačno,

MLADI PRO BONO