Postovani Interesuje me da li imam pravo na povracaj PDV-a, posto sam kupio svoj prvi stan u novogradnji od 51m2. Posto sam prijavljen da zivim zadnjih 20 godina na opstini Cukarica u Beogradu a posedujem 20 m2 tj. pola vikendice na opstini Rakovica.Ozenjen sam i imam dete. Na suprugu i dete se ne vodi nista od nekretnina. Ukoliko ja nemam pravo na povracaj PDV-a, da li makar mogu da povratim deo PDV-a, koji bi bio namenjen supruzi i detetu, ili deo koji bi pokrio razliku u kvadraturi izmedju novog stana i vikendice. Posto mi od dokumenata traze izvod iz poreske uprave opstine na kojoj sam prijavljen, a na toj opstini nemam nista, da li bih ipak mogao da podnesem zahtev-plasim se da krivicno ne odgovaram pozdrav.

Poštovani,

S obzirom na to da ste suvlasnik vikendice, nije do kraja izvesno da li ostvarujete pravo na refundaciju  PDV-a prvi kupovini prvog stana, a koja je regulisana članom 56a Zakona o porezu na dodatu vrednost. Naime, ovaj zakon u pomenutom članu u stavu 2. tačka 1. kao uslov za refundaciju navodi činjenicu da kupac  od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga stiče prvi stan nije imao u svojini odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije. Pravilnkom o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu refundacije i refakacije PDV, regulisano je, članom 10a, da se stanovima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se stambeni objekti, ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, kao i vlasnički udeli na tim dobrima. Ministarstvo finansija Republike Srbije je u nekoliko službenih mišljenja izrazilo stav da se vikendice, pod određenim uslovima, imaju smatrati stambenim objektom. U službenom mišljenju br. 413-00-1071/2010-04 od 27.4.2010. godine navodi se sledeće – U slučaju kada je fizičko lice (kupac stana) u momentu ugovora o kupoprodaji tog stana imalo u svojini vikend kuću u kojoj se, povremeno boravi, u ovom slučaju, a pod uslovom da se predmetni građevinski objekat – vikend kuća može smatrati stanom ( ukoliko je čini jedna ili više prostorija namenjenih i podobnih za stanovanje, koje, po pravilu, čine jednu građevinsku celinu i imaju zaseban ulaz), ne postoji osnov za ostvarivanje prava na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana. Međutim da li se konkretni građevniski objekat ima smatrati stanom u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, faktičko je pitanje koje u svakom konkretnom slučaju treba da rešava nadležni poreski organ na osnovu pruženih dokaza. Skrećemo vam pažnju na to da  član 173a Zakona o poreskom postupku, neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit smatra krivičnim delom. Naime ukoliko neko lice sa namerom da ostvari pravo na neosnosvan povraćaj poreza, podnošenjem poreske prijave neistinitog sadržaja, u kojoj se iskazuje iznos za povraćaj poreza od 500.000 do 3.000.000 dinara, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom. Ukoliko je iznos za povraćaj poreza u iznosu od 3.000.000 do 10.000.000 predviđena je kazna od šest meseci do pet godina zatvora. Nažalost dodatna poreska oslobođenja koja se ostvaruju po svakom članu porodičnog domaćinstva, mogu da se ostvare samo u slučaju da kupac stana ispunjava uslove za povraćaj PDV. Ukoliko poreski organ bude mišljenja da vikendica čije ste suvlasnik nije prepreka za povraćaj PDV, ostvarićete pravo na refundaciju PDV za površinu od 40m² kupljenog stana i za članove porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu. Dakle u Vašem konkretnom slučaju imali biste pravo na refundaciju celokupnog iznosa plaćenog poreza.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono