Poštovani, Inspektori su mene i mog momka uhvatili kako konzumiramo i posedujemo marihuanu.U trenutku pretresa i privođenja kod njega je u džointu nadjeno 0,5g,dok kod mene u torbi 0,25.Interesuje kakve ćemo zakonske posledice snositi? Posle koliko vremena se briše ovakvo krivično delo iz dosijea? Zatim, budući da se pri predavanju papirologije za posao,između ostalog traži i uverenje o neosuđuvanosti,recite mi da li ću, i posle kog vremenskog perioda moći uopšte da tražim posao?Želim da napomenem da do sada nismo bili osuđivani,niti se protiv nas vodio krivični postupak.

Poštovana,

 Krivično delo koje Vam se stavlja na teret određeno je u članu 246a Krivičnog zakonika, i kvalifikovano je kao neovlašćeno držanje opojnih droga. Zaprećeno je novčanom kaznom, ili zatvorom do 3 godine, a možete biti oslobođeni od kazne ukoliko otkrijete od koga nabavljate opojnu drogu (čl. 246a st.2.).

Da li će Vam biti određena novčana kazna, ili kazna zatvora- i u kom trajanju, odrediće sud, ceneći okolnosti slučaja, i vodeći računa o tome da li su te okolnosti olakšavajuće, u smislu člana 54. Krivičnog zakonika, gde su kao relevatne okolnosti između ostalog navedeni: stepen krivice, pobude iz kojih je delo učinjeno, jačina ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, okolnosti pod kojima je delo učinjeno, raniji život učinioca, njegove lične prilike. Dakle, u Vašem slučaju, sud bi svakako uzeo u obzir Vašu raniju neosuđivanost kao relevantnu, što bi se odrazlio pri određivanju kazne.

 Ukoliko budete oslobođeni od kazne (čl. 58. KZ)- zapravo se donosi osuđujuća presuda, kojom se proglašavate krivim za krivično delo, ali nećete izdržavati kaznu. Presuda se unosi u kaznenu evidenciju, a briše se iz nje nastupanjem zakonske rehabilitacije po proteku 1 godine od pravnosnažnosti presude, ukoliko u tom periodu ne učinite novo krivično delo.

 U zavisnosti od toga koja Vam kazna bude izrečena, zavisi i to koliko vremena treba da prođe da bi nastupila rehabilitacija, što dovodi do brisanja kazne iz kaznene evidencije.

Ukoliko Vam je određena novčana kazna, rehabilitacija nastupa po proteku 3 godine od kada je kazna izvršena.

Ukoliko Vam je određena kazna zatvora do 1 godine, rehabilitacija nastupa po proteku 3 godine od kada je kazna izvršena.

Ukoliko Vam je određena kazna zatvora preko 1 a do 3 godine, rehabilitacija nastupa po proteku 10 godina od kada je kazna izvršena. U sva tri slučaja uslov je da u tom periodu niste učinili novo krivično delo.

 

Mladi Pro Bono