Poštovani, dana 17.02.2006. godine potpisala sam ugovor sa Fondom za solidarnu stambenu izgradnju Novi Sad o kupoprodaji dvosobnog stana u izgradnji, površine 60,63 m2, 20% učešća i 8% PDV-a na učešće, a ostatak sa rokom otplate 20 godina, 240 rata i plaćanjem PDV-a od 8% prilikom otplate svake rate.Primopredaja ključeva obavljena je 10.07.2006. godine. Tehnički prijem zgrade uradjen je skoro 2 godine kasnije, a uslovi za prenos apsolutnih prava su se stekli tek ovih dana. Moje pitanje je: s obzirom da je ovo kupovina prvog stana, da je to stan solidarnosti, da li postoji osnov za oslobadjanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava?

Poštovana,

 

Kupovina predmetnog stana ne podleže porezu na prenos apsolutnih prava iz razloga što je u pitanju prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenom stanu, te na kupovinu istog, kao što ste i naveli, plaćate PDV. Zakonom o porezu na dodatu vrednost predviđeno je pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, pod zakonom određenim uslovima, međutim pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana može se ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 08. jula 2007. godine. S obzirom da ste ugovor potpisali 17.02.2006. godine, pretpostavljam da ste isti nedugo zatim i overili, u kom slučaju ne možete ostvariti pravo na refundaciju.

 

Takođe, da bi se ostvarilo pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana, Zakon o porezu na dodatu vrednost predviđa još jedan uslov koji Vi, po podacima koje ste izneli u Vašem pitanju ne ispunjavate, a to je da ugovorena cena stana sa PDV mora biti u potpunosti isplaćena prodavcu.

 

Mladi Pro Bono