Nakon smrti roditelja imovina i stan je na ostavinskom ročištu podeljena izmedju brata i mene na dva jednaka dela I pravnosnažna je. Iako jedan drugom ne sporimo pravo na svoju polovinu ne možemo se sporazumeti oko prodajne cene stana !? Pošto smatram ( kao i agencije koje se bave nekretninama) da je bratovljeva procena nerealna a iz razloga što je moj stan pod hipotekom i visokom ratom , ( koju mog brata ne interesuje i on ima vremena za čekanje ) , kakav mi pravni savet možete dati ?

Poštovani,

Članom 14 stav 1 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa je predviđeno da  svaki suvlasnik može raspolagati svojim delom bez saglasnosti ostalih suvlasnika, što znači da Vi možete svoju polovinu stana prodati trećem licu bez saglasnosti Vašeg brata kao suvlasnika.To znači da će lice kome npr. prodate svoju ½  u svojini stana, biti vlasnik ½  svakog kvadrata predmetnog stana, kao što ste Vi sada.

Član 15 stav 4 pak predviđa da je za otuđenje celog stana, potrebna je saglasnost svih suvlasnika – i Vaša i Vašeg brata.

Međutim, članom 16 je predviđeno da suvlasnik ima pravo da u svako vreme zahteva deobu stvari, osim u vreme u koje bi ta deoba bila na štetu drugih suvlasnika. Deoba može biti sporazumna: ugovorom o deobi se može podeliti stan tako da Vama pripadnu neki delovi stana, a Vašem bratu drugi delovi stana ili sudska: ako se ne dogovorite, onda se ide na parnicu u kojoj će  sud odrediti fizičku deobu stvari, nakon koje Vi možete prodati određene delove stana koji Vam pripadnu – spavaću sobu, wc, itd.

Srdačno,

MLADI PRO BONO