Molio bih vas da mi odgovorite na pitanje u vezi zastarelosti naplate racuna za utrosak, konkretno toplotne energije, a s obzorom da sam danas primio obavestenje o utuzenju ako u roku od 8 dana ne izmirim dug. Radi se o visini pet mesecnih rata mada sam nasao da dugujem samo dve. Inace presek je radjen za period do 31.04.2012! Konkretno, zanima me koji je period izuzet od zastarelosti, odn. za koliko mesece unazad ne vazi zastarelost naplate racuna? Unapred zahvalan

Poštovani,

Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima zastarelost nastupa kad protekne zakonom određeno vreme u kome je poverilac mogao zahtevati ispunjenje obaveze.

Zastarelost počinje teći prvog dana posle dana kad je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano.

Zasterelost nastupa kada istekne poslednji dan zakonom određenog vremena.

U čl. 378 ZOO je propisan jednogodišnji rok zastarelosti potraživanja i između ostalog je propisano da potraživanje naknade za isporučenu toplotnu energiju, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva zastareva za jednu godinu.

Iz ovih odredbi ZOO s obzirom na činjenično stanje koje ste izneli u poruci, može se izvesti sledeći zaključak, ako niste platili potraživanje za isporučenu toplotnu energiju za mart mesec 2011.god., onda će zastarelost ovog potraživanja nastupiti u martu 2012. god., odn. za godinu dana.

Znači u konkretnom slučaju su zasterela samo ona potraživanja do juna 2011.god. Sva potraživanja od juna 2011. god pa do juna 2012. god. nisu zastarela i oni imaju pravo da izvrše presek i potražuju isplatu dugovanog iznosa.

Saša Milosavljević, dipl. pravnik